01-2

Bidang Perkhidmatan

Industri litar bersepadu
Industri tenaga baru
Industri makanan dan farmaseutikal
Industri pembuatan jentera
Industri paparan panel rata
Industri sains hayat
Industri pembinaan awam
Pusat Data Internet (IDC)

02-3

Perkhidmatan keseluruhan proses

Perundingan & Reka Bentuk
Pengurusan Kejuruteraan
Perolehan Peralatan
Logistik Perdagangan
Pembinaan & Pemasangan
Operasi & Penyelenggaraan